Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

5 Webshop-Valkuilen: doemscenario's in de wereld van E-commerce

29 april 2024
5 Webshop-Valkuilen doemscenario's in de wereld van E-commerce | 2xCeed Marketeers on Demand

Veranderingen in een webshop kunnen weerstand oproepen bij zowel medewerkers als klanten.

Wanneer het gaat om het bouwen van een webshop, draait alles om succes – voor zowel de klant als het bureau. De klant heeft grote ambities en het bureau belooft deze waar te maken. En laten we eerlijk zijn, dat is geweldig! Zonder duidelijke doelen en visie kom je namelijk niet ver. Maar laten we ook realistisch zijn, er kunnen altijd hobbels op de weg zijn.

Agencies streven naar state-of-the-art webshops en dat is bewonderenswaardig, maar we moeten ook met beide benen op de grond blijven staan. Als webshopeigenaar zijn er verschillende risico’s die je in gedachten moet houden. Maar laat je niet ontmoedigen! Laten we juist deze risico’s omarmen en ze omzetten in kansen voor groei. Hier zijn vijf van de grootste risico’s waar je extra op moet letten bij het opzetten van een webshop.

1. Zwakke interne beveiliging

Online beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel. Bedrijven investeren vaak in technologisch waterdichte beveiliging, maar intern blijft er vaak een risico bestaan. Het gebrek aan kennis en bewustzijn bij medewerkers kan leiden tot zwakke interne security. Wachtwoorden worden bijvoorbeeld opgeslagen in Word-documenten of op post-its geplakt, wat kan leiden tot ernstige beveiligingslekken. Om dit risico te verminderen, kunnen bedrijven online security workshops organiseren om medewerkers bewust te maken van goede beveiligingspraktijken.

2. Onduidelijke verantwoordelijkheden tussen partijen

Bij webshopprojecten zijn vaak meerdere partijen betrokken, zoals webshop agencies, marketingbureaus en UX-designers. Het gebrek aan duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden kan leiden tot miscommunicatie en verkeerde acties. Het is cruciaal dat alle betrokken partijen precies weten welke taken ze hebben, vooral bij piekbelastingen en veranderende behoeften. Heldere communicatie en contractuele vastlegging van verantwoordelijkheden zijn hierbij essentieel.

3. Ad Hoc-werkzaamheden

ICT-projecten staan bekend om hun ad hoc-werkzaamheden. Zelfs met een goed geplande agile-methodologie kunnen klanten tijdens het ontwikkelproces nieuwe ideeën krijgen die niet in de oorspronkelijke planning waren opgenomen. Het is belangrijk om deze ad hoc-werkzaamheden te integreren in het ontwikkelproces om een te volle planning en uitloop in de planning te voorkomen. Het bewustzijn van dit risico kan leiden tot efficiëntere werkwijzen.

4. Wendbaarheid van medewerkers & klanten

Veranderingen in een webshop kunnen weerstand oproepen bij zowel medewerkers als klanten. Het is cruciaal om grote veranderingen af te bakenen en te faseren. Dit kan worden bereikt door feedback van medewerkers en klanten te verzamelen tijdens pilots en testfasen. Het delen van informatie en het betrekken van belanghebbenden tijdens de ontwikkeling kunnen de acceptatie van veranderingen vergemakkelijken.

5. Onsuccesvol Minimal Viable Product (MVP)

Een van de grootste nachtmerries is dat het MVP niet wordt geaccepteerd door medewerkers of klanten. Dit kan te wijten zijn aan verkeerd gekozen testgroepen, onjuiste tests of verkeerde interpretatie van testresultaten. Bewustwording van dit risico is de eerste stap naar minimalisering. Als het MVP niet wordt geaccepteerd, kan snel schakelen het verschil maken.

In dit artikel hebben we vijf grote risico’s aangekaart die webshopeigenaren kunnen tegenkomen bij het bouwen van een nieuwe webshop. Maar wees niet ontmoedigd! Hoewel sommige risico’s onvermijdelijk zijn, is een goede voorbereiding en bewustzijn de sleutel tot het minimaliseren ervan.

Eigenlijk kan het bespreken van deze mogelijke risico’s zelfs een waardevolle teamactiviteit zijn. Het op één lijn brengen van je team en samen brainstormen over oplossingen kan niet alleen helpen bij het verminderen van risico’s, maar ook bij het versterken van de teamgeest. Dus, bekijk deze risico’s als kansen voor groei en verbetering. Samen kunnen we elk obstakel overwinnen en jouw webshop naar nieuwe hoogten tillen!

Spread the word