Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

De Artificial Intelligence-Act komt eraan: Wat jij moet weten over verantwoord
AI-gebruik in Europa

1 mei 2024
De Artificial Intelligence-Act komt eraan | 2xCeed Marketeers on Demandjpg

Er werd duidelijk verteld wat ik moest doen en wat er verwacht zou worden van mij, uiteindelijk lukte het aardig om op weg te komen!

Ben je klaar om de wereld van AI te veroveren? Van ChatGPT tot geavanceerde medische snufjes, AI wordt steeds populairder en handiger in ons dagelijks leven. Maar wist je dat met grote kracht ook grote verantwoordelijkheid komt? Daarom is er nu de nieuwe AI-Act van het Europees Parlement. Deze nieuwe wet stelt strenge regels voor AI-ontwikkelaars en -gebruikers, zodat we allemaal veilig en ethisch met AI kunnen omgaan. En guess what? Jouw organisatie en werk zal hier ook door beïnvloed worden. Dus lees verder en ontdek wat jij moet weten over deze AI-revolutie.

Wat is de AI Act?

De AI-Act is een Europese wet die in 2026 van kracht zal worden. Haar belangrijkste doel is om Europese burgers te beschermen tegen de risico’s van AI. Deze wet introduceert verschillende risiconiveaus voor AI-gebruik:

AI Act | 2xCeed Marketeers on Demand

Onaanvaardbaar risico

Dit zijn de zwaargewichten van AI-toepassingen, met een potentieel voor ernstige schade aan individuen, de samenleving of zelfs het milieu. Denk aan een AI-systeem dat autonome voertuigen bestuurt op drukke snelwegen. Deze toepassingen zijn onderworpen aan strenge regels en toezicht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de hoogste normen van veiligheid en ethiek.

Hoog risico

Hiermee wordt bedoeld AI-toepassingen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de rechten, veiligheid en vrijheden van individuen. Bijvoorbeeld, een AI-systeem dat beslissingen neemt over kredietaanvragen of sollicitanten. Deze worden streng gereguleerd en moeten voldoen aan verhoogde transparantie- en verantwoordingsmaatregelen.

Laag risico

Deze AI-toepassingen hebben een beperkte impact op individuen en worden minder streng gereguleerd. Denk aan een spamfilter voor e-mails, dat de gebruikerservaring verbetert zonder significante gevolgen voor individuen.

Minimaal risico

Deze AI-toepassingen hebben een beperkte impact op individuen en worden minder streng gereguleerd. Denk aan een spamfilter voor e-mails, dat de gebruikerservaring verbetert zonder significante gevolgen voor individuen.

Wat betekent dit voor jou?

Als AI-gebruiker moet je voorbereid zijn op de komst van de AI-Act. Hier zijn de stappen die je kunt ondernemen:

  1. Identificeer AI-gebruik in jouw organisatie: ga na welke software in je organisatie AI gebruikt. Controleer bij de ontwikkelaars of leveranciers of hun software AI bevat.
  2. Controleer in de registratiedatabase: kijk in de Europese database om te zien of de gebruikte AI-toepassingen, zoals ChatGPT, zijn geregistreerd. Alleen geregistreerde AI mag in Europa worden verkocht en gebruikt.
  3. Bepaal het risiconiveau: inschatting van het risiconiveau (onaanvaardbaar/hoog/laag) voor elke AI-toepassing die je gebruikt.
  4. Leg het gebruik vast: documenteer hoe je elke AI-toepassing gaat gebruiken. Stel duidelijke regels en procedures op, bijvoorbeeld als je ChatGPT gebruikt voor het genereren van webinhoud.
  5. Implementeer de procedures: breng de afgesproken procedures in de praktijk. Vermeld bijvoorbeeld op je website dat je AI gebruikt en op welke gegevens deze is gebaseerd.

Conclusie

Hoewel de AI-Act enkele uitdagingen met zich meebrengt, biedt deze wet waardevolle bescherming aan burgers en stimuleert het verantwoord AI-gebruik. Blijf up-to-date met de wetgeving volg de juiste stappen, zo kun je jouw AI-gebruik op een succesvolle manier voortzetten!

Spread the word