Digitale inclusie: websites toegankelijk maken voor iedereen

Digitale inclusie: websites toegankelijk maken voor iedereen

Alle overheidsorganisaties zijn vanaf 23 september 2020 verplicht stappen te zetten om hun websites te laten voldoen aan regels die digitale inclusie mogelijk maken. Maar wat betekent dat eigenlijk? Heel simpel. Overheidswebsites moeten toegankelijk zijn voor alle burgers. Dus óók voor wie zich online niet zo thuis voelt. Wie moeite heeft met de Nederlandse taal. Of voor mensen met een handicap, zoals blinden en slechtzienden.

“Overheidswebsites moeten toegankelijk zijn voor alle burgers.”

Grote doelgroep betrekken

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitale apparatuur. Zoals een smartphone, tablet of een computer. En 1,2 miljoen Nederlanders hebben zelfs nog nooit gebruik gemaakt van internet. Ook zijn 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast zijn er rond de 200.000 slechtzienden en blinden in Nederland. Zij hebben een brailleleesregel nodig, of een stem die de tekstcontent voorleest. Of tenminste de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen op het scherm.

Informatie meer bereikbaar maken

En hier houdt het niet op. Digitale inclusie maakt online informatie ook toegankelijker voor mensen die te maken hebben met doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Door de richtlijnen voor digitale inclusie te volgen, worden websites toegankelijker voor iedereen. Dus ook voor mensen zonder een beperking.

Wet digitale overheid

Al deze mensen moeten ook gebruik kunnen maken van online overheidsinformatie, zo is de gedachte achter de Wet digitale overheid. Deze wet heeft als doel dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Digitale inclusie maakt daar deel van uit. Hoe gaat dit vorm krijgen?

Eerste stap: toegankelijkheidsverklaring

Vanaf 23 september zijn overheidsinstellingen verplicht in elk geval een toegankelijkheidsverklaring op hun website te zetten. Hierin geven ze aan welke maatregelen ze van plan zijn te nemen om hun website toegankelijk te maken voor alle burgers. Ook een planning maakt hier onderdeel van uit.

Wil jij ook een bredere doelgroep bereiken?

Uiteindelijk moeten alle overheidswebsites en andere online kanalen, zoals apps, voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent, ofwel WCAG 2.1. Daar heeft iedere online gebruiker plezier van. Wil jij ook je website toegankelijk maken voor alle gebruikers? Neem dan contact op met ons. We geven graag advies en bouwen met plezier een mooie website voor je, die voldoet aan alle inclusie-criteria.

Spread the word

Comments are closed.