Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Is het einde van
Google
Analytics nabij?

8 februari 2022
Wat is Google Analytics - Is het einde van Google Analytics nabij? | 2xCeed Marketeers on Demand

Wordt Google Analytics misschien verboden?

De Oostenrijkse privacy toezichthouder rondde in januari 2022 een onderzoek af, naar het gebruik van Google Analytics door een Oostenrijkse website. Google Analytics blijkt volgens de Oostenrijkse toezichthouder in dit onderzochte geval, niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Waarom wordt Google Analytics misschien verboden?

Het is gebleken dat er tijdens het gebruik van Google Analytics, data (persoonsgegevens) naar de servers van Google in de Verenigde Staten worden gestuurd. Dit is in strijd met de AVG- privacywetgeving omdat bijvoorbeeld de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten, toegang kunnen krijgen tot deze persoonsgegevens zonder dat de gebruiker hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Wat betekent dit mogelijkerwijs voor Nederland?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), onderzoekt op dit moment een aantal klachten over het gebruik van Google Analytics in Nederland. Na afronding van het onderzoek, kan de AP zeggen of Google Analytics voortaan wel of niet is toegestaan.

Privacy vriendelijk inrichten van Google Analytics

Zoals in alle EEA-lidstaten het geval is, heeft de AP ook in Nederland een handleiding voor het privacy vriendelijk inrichten van Google Analytics verstrekt. De vraag is echter, of het volledig privacy vriendelijk inrichten volgens deze handleiding wel voldoet aan de AVG-privacywetgeving.

Een voorbeeld hiervan is het anoniem maken van IP-adressen met Google Analytics, waarbij de laatste acht cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker worden verwijderd, voordat deze worden gebruikt en opgeslagen, hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics.

Dit is namelijk volgens de Oostenrijkse privacy toezichthouder ook niet meer toegestaan, omdat er dan nog steeds sprake zou zijn van persoonsgegevens en niet van geanonimiseerde gegevens. Een combinatie van bepaalde (rest)gegevens, zou alsnog te herleiden kunnen zijn tot een uniek profiel en dus tot een te identificeren persoon. Dit in het bijzonder als de gebruiker is ingelogd met een Google-account tijdens het surfen op internet, waarbij Google bepaalde gegevens heeft.

Hoe gaat dit aflopen?

Uiteraard zijn we in eerste instantie in afwachting van het onderzoek, maar ook zal naar verwachting Google zelf niet stilzitten. Als Google zelf bepaalde aanpassingen weet door te voeren waardoor het gebruik van deze tool wél voldoet aan de AVG-privacywetgeving, kunnen we natuurlijk gewoon gebruik blijven maken van Google Analytics.

Spread the word